Milczenie osoby niemówiącej nigdy nie jest złotem.
Wszyscy potrzebujemy komunikować się i budować relacje
z innymi ludźmi.

To podstawowa potrzeba i podstawowe prawo człowieka.
To również jego największa siła.


 

Bob Williams

Dostęp do komunikacji dla każdego.

Przycisk

kontAACty
Katarzyna Włodarczyk

660 197 119

ul.Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski

kontaacty@gmail.com