WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

 

 

PODD Introductory Course
Hands-on: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs.
Hands-on Workshop: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”.

Metoda Wideotreningu Komunikacji- kurs wprowadzający.

All Engaged, All Communicate, All Learn- Rett University.

Emergent Literacy for Indyviduals with Rett Syndrom.

Stymulacja bazalna- poziom podstawowy.

Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania- warsztaty szkoleniowe.

Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy.

Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.

Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.

Kurs ”Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym”.

Kurs technologii eyetrackingu- I, II, III stopień

Szkolenie podstawowe MAKATON- poziom podstawowy i zaawansowany

Kurs III stopniowy- „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.”

Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”.

Szkolenie „Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.”

Szkolenie Picture Exchange Communication System- Poziom 1.

Warsztaty „Zastosowanie Brain -Computer Interface w terapii i rehabilitacji.”

Warsztat szkoleniowy „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.” I stopień.

Logopeda kliniczny, pedagog specjalny (oligofrenopedagog),
pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.
Stypendystka Rett University. Pierwszy w Polsce certyfikowany terapeuta PODD. 

 

Doświadczenie w pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi zdobywałam pracując w placówkach specjalnych zarówno dla dzieci,
jak i młodzieży i dorosłych.

Komunikacją wspomagającą i alternatywną zainteresowałam się
już na początku studiów.
Każdy kolejny przeczytany artykuł, każdy kolejny kurs,
sprawiał, że wciągałam się w tę tematykę coraz bardziej i bardziej.
Z kolei praktyka z dzieciakami, zwłaszcza z wykorzystaniem różnego rodzaju
narzędzi wysokiej technologii sprawiła, że „przepadłam” na dobre!

 

W pracy zawodowej niezwykle istotna jest dla mnie współpraca z rodzinami
osób wykorzystujących AAC- odpowiednie przygotowanie i wsparcie
wszystkich rozmówców w wykorzystywaniu wielomodalnej komunikacji.

 

W szczególny sposób interesuje mnie wykorzystanie osiągnięć najnowszych technologii, w tym eyetrackingu i interfejsów mózg-komputer, w całościowo rozumianej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Jestem również wiceprezesem "generAACji" Fundacji na rzecz Zawsze Dostępnej
Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT).

KASIA WŁODARCZYK

kontAACty
Katarzyna Włodarczyk

660 197 119

ul.Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski

kontaacty@gmail.com