O mnie

Katarzyna Włodarczyk
Logopeda kliniczny, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.
Ale przede wszystkim specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
i jedyny w Polsce certyfikowany terapeuta metody PODD w trakcie międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.

Szczęściara, która na co dzień gada z tymi, którzy mówić nie mogą. Ale rozmawiają, dzięki komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) i metodzie PODD.
I tym się właśnie zajmuję!
Dawaniem głosu osobom niemówiącym.

CO ROBIĘ?
Przede wszystkim- zakładam kompetencje!
Wiem, że każda osoba niezależnie od stopnia i rodzaju doświadczanych trudności może komunikować się autonomicznie, czyli rozumieć i być zrozumianą, a także powiedzieć to co chce, kiedy chce, komu chce i w jaki sposób chce.
Każdy będzie robił to inaczej, a moje zadanie to szukanie sposobów na to „jak to zrobić”!


Pracuję więc z całymi rodzinami osób niemówiących, szukając wspólnie z nimi sposobów, metod, narzędzi, dzięki którym będą mogli zacząć się lepiej dogadywać, a osoba niemówiąca zyska swój głos!

1.Prowadzę diagnozę możliwości i potrzeb komunikacyjnych,

2.Opracowuję narzędzia do komunikacji (jako jedyna osoba w Polsce zgodnie z metodyką PODD),

3.Dobieram urządzenia średniej i wysokiej technologii do komunikacji i nie tylko (zgodnie ze standardami The Wisconsin Assistive Technology Initiative)

4. Ale przede wszystkim przygotowuję najważniejsze osoby z otoczenia użytkownika AAC do komunikacji w nowy sposób.

Przyjmuję stacjonarnie w Rzeszowie, ale prowadzę również konsultacje w wersji online.


Na każdym z etapów budowania umiejętności komunikacyjnych wspieram nie tylko rodziny, ale również innych terapeutów, specjalistów, nauczycieli użytkownika AAC.

Niezależnie od tego czy współpracujemy „na żywo” czy online jest to proces w którym:
-rodzic odgrywa bardzo ważną rolę;
-moja rola bardziej niż na pracy z dzieckiem polega na przygotowaniu najbliższych użytkownikowi AAC osób do komunikacji w nowy sposób;
-bazujemy na analizie nagrań i filmików, gdyż są one rewelacyjnym materiałem pozwalającym na dostrzeżenie tych niuansów, które „na żywo” uciekają,  a odgrywają bardzo ważną rolę!
Więcej o tym jak wygląda cały proces można przeczytać w zakładce „Droga do komunikacji”

Z KIM PRACUJĘ?
Najczęściej z dzieciakami i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną: mózgowym porażeniem, zespołami genetycznymi czy chromosomalnymi.
Dwie grupy użytkowników AAC są mi jednak szczególnie bliskie:
osoby z Zespołem Retta
oraz osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).
Konsultuję także osoby z zaburzeniami w spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy, lub apraksją mowy.
Pracuję również z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą np. w wyniku udaru, wypadków motoryzacyjnych, czy chorób neurodegeneracyjnych.

MOJA AACOWA DROGA
Więcej o tym jak dochodziłam do tego jak pracuję dziś można przeczytać w zakładce „AAC i ja”.
https://kontaacty.pl/category/aac-i-ja/

NAJWAŻNIEJSZE UKOŃCZONE KURSY
PODD Advanced Course
PODD Introductory Course
Hands-on: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,35 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
Hands-on Workshop: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,55 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
All Engaged, All Communicate, All Learn- Rett University.Emergent Literacy for Indyviduals with Rett Syndrom.
AAC i ASD– podejście relacyjne.
Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”.
Metoda Wideotreningu Komunikacji– kurs wprowadzający.
Stymulacja bazalna– poziom podstawowy.
Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania– warsztaty szkoleniowe.
Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy.
Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.
Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.
Kurs ”Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym”.
Kurs technologii eyetrackingu– I, II, III stopień
Szkolenie podstawowe MAKATON– poziom podstawowy i zaawansowany
Kurs III stopniowy- „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.”
Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F– praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”.
Szkolenie „Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.”
Szkolenie Picture Exchange Communication System– Poziom 1.
Warsztaty „Zastosowanie Brain -Computer Interface w terapii i rehabilitacji.”

GENERAACJA
Jestem również współfundatorem i Wiceprezesem Zarządu
„generAACji” Fundacji na rzecz Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT).


W ramach generAACji nie tylko piszę i publikuję, ale również prowadzę szkolenia autorskie, na które serdecznie zapraszam!
Milczące Anioły”- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób z zespołem Retta.
Kiedy oczy widzą a mózg nie„- komunikacja z osobami z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).
Książka? Tak! Ale jak to zrobić”– szkolenie i warsztaty tworzenia pomocy komunikacyjnych.
„AAC w XXIw”- Technologia wspomagająca (AT) w komunikacji osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN).
„Nie mówi a czyta i pisze, cz. 1 i 2” Rozwijanie kompetencji językowych użytkowników AAC.
„Mam coś więcej do powiedzenia”– Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod AAC i AT
„Mogę, AACo? Mogę, ATy?– Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)  i Technologia Wspomagająca (AT) – warsztaty dla rodziców.
Po prostu brak mi słów”- rozwijanie kompetencji strategicznych użytkowników AAC
Wystarczy tylko jeden ruch”- skanowanie, jako metoda dostępu do komunikacji, dla osób o minimalnych możliwościach ruchowych.
Aby czytanie uczestniczące było faktycznie uczestniczące”- czytanie uczestniczące jako element Comprehensive Literacy Instruction.
Bo pisanie też może być uczestniczące” – pisanie uczestniczące jako element Comprehensive Literacy Instruction.
„Autonomicznie, czyli jak?”– czym jest autonomia komunikacyjna użytkowników AAC.

Przejdź do