To, że nie mówię, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.

To, że nie odpowiadam, nie znaczy, że nie rozumiem.


Daj mi dostęp do AAC i usłysz mój głos!


Kathryn Helland

Cały proces jakim jest budowanie indywidualnego systemu komunikacyjnego obejmuje między innymi:

- wielospecjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości komunikacyjnych,
 

- dobór strategii, metod i narzędzi komunikacyjnych
(w tym technologii wspomagającej),
 

- wsparcie partnerów komunikacyjnych
 

- adaptację otoczenia, 
 

- opracowywanie i wsparcie w wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych,

-MODELOWANIE.
 

 

 


 
Proponuję również wsparcie w formie:

-
okresowych konsultacji,
 

- doboru i sprzedaży narzędzi technologii wspomagającej,

- szkolenia z wykorzystania technologii wspomagającej, 
 

- konsultacji dla terapeutów
 

- konsultacji dla placówek,

- pokazów narzędzi technologii wspomagającej dla placówek. 


Dokładam wszelkich starań aby oferta terapeutyczna była maksymalnie dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb
osoby z CNN i jej otoczenia. 

Spotkania odbywają się w miejscu stałego pobytu osoby,
przy współudziale jej najbliższego otoczenia.Serdecznie zapraszam do kontAACtu!
Kasia Włodarczyk

Moim zadaniem jest towarzyszenie i wspieranie osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, jej rodziny, opiekunów i terapeutów, w procesie odkrywania
i budowania nowych sposobów komunikacji z wykorzystaniem
metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC i technologii wspomagającej AT.

 kontAACty powstały aby dając dostęp do komunikacji usłyszeć jak najwięcej głosów.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy człowiek jest wyjątkowy.
Tak więc budowanie relacji i komunikacji za każdym razem jest procesem
wyjątkowymi niepowtarzalnym.


 Dostęp do komunikacji dla każdego to nie fikcja. 

To za każdym razem wyzwanie, poszukiwanie nowych rozwiązań,
przełamywanie barier i ograniczeń.

Ale i odkrywanie niesamowitych możliwości komunikacji.

 

Przycisk

kontAACty
Katarzyna Włodarczyk

660 197 119

ul.Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski

kontaacty@gmail.com