PODD=AUTONOMIA

Autonomia osoby niemówiącej to absolutnie najważniejszy cel długoterminowy budowania komunikacji z osobą z trudnościami w porozumiewaniu się!!!


Czym jest autonomia?
Czy to to samo co niezależność?
Co robić jeżeli osoba niemówiąca ma trudności w rozumieniu?
Jakich umiejętności uczymy Użytkowników AAC?

Zapraszam na dzisiejszy odcinek „PODD=autonomia”!

Comments are closed.

Przejdź do